Evgeniya Ondar

Education:

2013 - 2019 M.Sc., Lomonosov Moscow State University, Moscow

2019 - present Ph.D. student, Zelinsky Institute of Organic Chemistry (ZIOC RAS)

>