Yulia Burykina (Ivanova)

Education:

2005 - 2010 M. Sc., D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow

2010 - 2013 Ph.D., Zelinsky Institute of Organic Chemistry (ZIOC RAS)

Research interests:

Catalysis, mass spectrometry of metal complexes, hetero functionalization of hydrocarbons with multiple bonds phosphorus compounds

Publications:

1. Degtyareva E.S., Burykina Yu.V., Fakhrutdinov A.N., Gordeev E.G., Khrustalev V.N., Ananikov V.P., "Pd-NHC Catalytic System for the Efficient Atom-Economic Synthesis of Vinyl Sulfides from Tertiary, Secondary, or Primary Thiols", ACS Catal., 2015, 5, 7208–7213. DOI

2. Khemchyan L. L., Ivanova J. V., Zalesskiy S. S., Ananikov V. P., Beletskaya I. P., Starikova Z. A., "Unprecedented control of selectivity in Ni-catalyzed hydrophosphorylation of alkynes: efficient route to mono- and bisphosphonates", Adv.Synth.Catal., 2014, 356, 771 - 780. DOI

3. Ananikov V. P., Ivanova J. V., Khemchyan L. L., Beletskaya I. P., "Unusual Control of Reaction Selectivity via a Subtle Change in the Ligand: Proof of Concept and Application in Pd-Catalyzed C-P Bond Formation", Eur. J. Org. Chem., 2012, 3830-3840. DOI

4. Ananikov V.P., Khemchyan L.L., Ivanova Yu.V., Bukhtiyarov V.I., Sorokin A.M., Prosvirin I.P., Vatsadze S.Z., Medved'ko A.V., Nuriev V.N., Dilman A.D., Levin V.V., Koptyug I.V., Kovtunov K.V., Zhivonitko V.V., Likholobov V.A., Romanenko A.V., Simonov P.A., Nenajdenko V.G., Shmatova O.I., Muzalevskiy V.M., Nechaev M.S., Asachenko A.F., Morozov O.S, Dzhevakov P.B., Osipov S.N., Vorobyeva D.V., Topchiy M.A., Zotova M.A., Ponomarenko S.A., Borshchev O.V., Luponosov Y.N., Rempel A.A., Valeeva A.A., Stakheev A.Yu., Turova O.V., Mashkovsky I.S., Sysolyatin S.V., Malykhin V.V., Bukhtiyarova G.A., Terent'ev A.O., Krylov I.B., "Development of New Methods in Modern Selective Organic Synthesis: Preparation of Functionalized Molecules with Atomic Precision", Russ. Chem. Rev., 2014, 83, 885 - 985. DOI

Hobbies:

Volleyball>